Dư nợ bất động sản tại Tp.HCM đạt tới 152.000 tỷ đồng

Chính quyền TP đánh giá, hoạt động tín dụng duy trì và đạt tốc độ tăng trưởng cao so cùng kỳ các năm trước, với tỷ lệ an toàn vốn đạt khoảng 79,5%, đảm bảo thanh khoản hệ thống ngân hàng. Hiện tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.
Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Tp.HCM đạt khoảng 152.000 tỷ đồng, chiếm hoảng 11% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn, tăng 4,1% so cuối năm 2015, theo thông tin từ UBND Tp.HCM.
Dư nợ bất động sản chiếm 11% tổng dư nợ trên địa bàn Tp.HCM.
(Ảnh: Mạnh Cường)
Cụ thể, cho vay xây dựng văn phòng, cao ốc cho thuê chiếm 13%; cho vay xây dựng khu đô thị chiếm 22%; cho vay xây dựng, sửa chữa và mua bán nhà để ở, nhà để ở kết hợp với cho thuê chiếm 27%.
Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Tp.HCM ước đạt 1.457.600 tỷ đồng, so với cuối năm ngoái tăng 18%. Dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm 57,1%, so với cuối năm trước tăng 17,15%; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 42,9%, con số này tăng 19,15% so cuối năm 2015.
Chính quyền TP đánh giá, hoạt động tín dụng duy trì và đạt tốc độ tăng trưởng cao so cùng kỳ các năm trước, với tỷ lệ an toàn vốn đạt khoảng 79,5%, đảm bảo thanh khoản hệ thống ngân hàng. Hiện tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *