Chồng mất, mẹ chồng được bán tài sản chồng để lại không?

Đồng thời, để phân chia di sản thừa kế, bạn cần làm khai nhận di sản thừa kế tại một văn phòng công chứng. Khi không có thỏa thuận khác về phân chia di sản, di sản của chồng chị sẽ được chia thành 6 phần bằng nhau, mỗi người ở hàng thừa kế thứ nhất được hưởng một phần và có quyền định đoạt phần tài sản đó như bán, cho thuê, tặng cho,…
Hỏi: Chồng tôi mất năm 2009 không để lại di chúc. Hiện tôi và 4 con gái đang sống trên mảnh đất 800m2 có sổ đỏ đứng tên chung hai vợ chồng.
Nay mẹ chồng tôi lại muốn bán một nửa số đất đó đi để chia tài sản cho hai cô con gái của bà đã đi lấy chồng. Xin luật sư cho biết, mẹ chồng tôi có quyền bán số đất này không?
Chân thành cảm ơn!
Những người cùng hàng thừa kế thứ được hưởng số di sản thừa kế bằng nhau.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet).
Trả lời:
Theo thông tin mà bạn cung cấp thì mẹ chồng bạn không có quyền bán toàn bộ số đất trên nếu không được sự đồng ý của chị và các con chị bởi các lý do sau:
Một là, nguồn gốc thửa đất 800m2 đó là tài sản trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng bạn. Do đó, khi chồng bạn mất đi, số đất đó sẽ được chia làm đôi theo quy định tại khoản 2, Điều 66 Luật hôn nhân gia đình 2014: Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Với phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.
Hai là, tại điểm a khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự về chia thừa kế theo pháp luật quy định: Hàng thừa kế thứ nhất gồm chồng, vợ, mẹ đẻ, cha đẻ, mẹ nuôi, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Căn cứ theo quy định này, những người được hưởng thừa kế của chồng bạn gồm bạn (là vợ), 4 người con chung của vợ chồng bạn và mẹ chồng (nếu bố chồng bạn không còn). Những người này đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng số di sản thừa kế bằng nhau.
Như vậy, mẹ chồng chỉ được hưởng một phần thừa kế của chồng bạn, do đó bà sẽ không có quyền bán toàn bộ mảnh đất. Trường hợp mẹ chồng chị vẫn nhất quyết muốn bán đất thì chỉ được bán phần đất thuộc di sản thừa kế mà bà được hưởng theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, để phân chia di sản thừa kế, bạn cần làm khai nhận di sản thừa kế tại một văn phòng công chứng. Khi không có thỏa thuận khác về phân chia di sản, di sản của chồng chị sẽ được chia thành 6 phần bằng nhau, mỗi người ở hàng thừa kế thứ nhất được hưởng một phần và có quyền định đoạt phần tài sản đó như bán, cho thuê, tặng cho,…

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *