vốn ngoại vào BĐS

Năm 2017, vốn ngoại vào bất động sản sẽ tăng mạnh hơn

Năm 2016, FDI vào bất động sản có phần chững lại so với năm 2015, nhưng với những chuyển động trong 2 tháng đầu năm đã chứng tỏ sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài đang ở mức cao. Nhiều chuyên gia dự đoán,